การป้องกัน

โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค

ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ ข้อดี และข้อเสีย การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย

ท่านติดเชื้อได้อย่างไร
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
วิธีไล่ยุงแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
วิธีไล่ยุงแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี