การป้องกัน

ท่านติดเชื้อได้อย่างไร

ไข้เลือดออก แพร่จากคนสู่คนผ่านการถูกยุงที่มีเชื้อกัด ซึ่งเป็น ยุงลาย (Aedes aegypti)

โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค
โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก