ไข้เลือดออก

 ไวรัสเดงกี เชื้ออันตรายที่ควรเลี่ยง!

ทำความรู้จักโรคอันตราย สายพันธุ์ไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเดงกีให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถป้องกันและประเมินความเสี่ยงเมื่อมีอาการได้อย่างทันท่วงที

โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค
โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค
ท่านติดเชื้อได้อย่างไร
วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก