ไข้เลือดออก

 ไวรัสเดงกี เชื้ออันตรายที่ควรเลี่ยง!

ทำความรู้จักโรคอันตราย สายพันธุ์ไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเดงกีให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถป้องกันและประเมินความเสี่ยงเมื่อมีอาการได้อย่างทันท่วงที

ท่านติดเชื้อได้อย่างไร