อาการ

การรักษาโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี เป็นโรคระบาดหนักในฤดูฝน นอกจากรู้ทันอาการแล้ว การมีวิธีรักษาไข้เลือดออกที่เหมาะสม จะช่วยให้อาการหายได้เร็วขึ้น

ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
ไข้เลือดออก คืออะไร?