รู้ทันพื้นที่เสี่ยง (Thailand)

KnowDengue_element_1

รู้ทันพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก

พื้นที่ระบาดไข้เลือดออก…อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิด
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่คุณอยู่

ข้อมูลเดือน

ประจำสัปดาห์การระบาดที่

ทุกสถานที่ล้วนเป็นพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก

ตรวจสอบสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของคุณได้ที่นี่

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่คุณอยู่

ข้อมูลเดือน

ประจำสัปดาห์การระบาดที่

ทุกสถานที่ล้วนเป็นพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก

ตรวจสอบสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของคุณได้ที่นี่

ตอนนี้คุณอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ป่วยในจังหวัดที่คุณอยู่ (ราย)
 
 

สถานการณ์ไข้เลือดออก ในประเทศไทย ปี

การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย เริ่มมีการรายงานผลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ซึ่งในปัจจุบันนี้ ไข้เลือดออกก็ยังคงเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่ยังคงพรากชีวิตผู้คนอย่างต่อเนื่อง

ตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมในไทยตลอดปี พ.ศ. จะมีรายละเอียด ดังนี้

 
KnowDengue_element_4
 
ผู้ป่วยสะสม (ราย)
 
KnowDengue_element_5
 
ผู้เสียชีวิตสะสม (ราย)
 
 

กลุ่มผู้ป่วยและเสียชีวิตสะสมปี จากไข้เลือดออก แบ่งตามกลุ่มอายุ

หากจัดกลุ่มผู้ป่วยและเสียชีวิตจากไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ตามอายุ จะมีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

 
ป่วย (ราย)
 
เสียชีวิต (ราย)
 
 • กลุ่มอายุ (ปี)
 • 0-4
 • 5-14
 • 15-24
 • 25-34
 • 35-44
 • 45-54
 • 55-64
 • 65 ขึ้นไป
 • 0
 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 
กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ

 

กลุ่มอายุที่พบอัตราเสียชีวิตมากที่สุด คือ

 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้มีอายุ 5 - 14 ปีจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเล็กส่วนมากมักชอบเล่นสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งและอาจถูกยุงลายกัดได้โดยไม่รู้ตัว ทั้งยังอาจไม่รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากยุงลายอย่างเหมาะสม

ในทางตรงข้าม กลุ่มอายุที่พบอัตราเสียชีวิตสูงสุดจะอยู่ที่ช่วงอายุ 45 - 54 ปี และ 65 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สุขภาพร่างกายเริ่มอ่อนแอลง

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่รักษาได้ตามอาการ แต่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ได้รับเชื้อไวรัสเดงกีก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉลี่ย 0.3% - 1% ก็ตาม โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบเจอในขณะที่เป็นไข้เลือดออกจะประกอบไปด้วยภาวะตับอักเสบ ภาวะไตวาย และภาวะอวัยวะในร่างกายล้มเหลว

นอกจากนี้ โรคประจำตัวและภาวะน้ำหนักเกินก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุขภาพอ่อนแอ และเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ที่สำคัญ การใช้ยากลุ่ม NSAIDs* ที่ส่งผลต่อระบบเลือดภายในร่างกาย ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความรุนแรงของไข้เลือดออกได้ โดยการรับประทานยากลุ่ม NSAIDs* ในขณะเป็นไข้เลือดออกจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้

 
ที่มา: กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
*ยากลุ่ม NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) หรือ ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีมากมาย เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแน็ก นาพร็อกเซน เป็นต้น ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบต่าง ๆ

(อ้างอิง: ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. (2562). ยาแก้ปวดข้อ ข้ออักเสบ-กลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) สืบค้น 9 ธันวาคม 2565 จาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/472ปวดข้อกับยาเอ็นเสด(NSAIDs)/)

พื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก…อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ทุกบริเวณรอบตัวสามารถเป็นพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออกได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน รอบบริเวณที่อยู่อาศัย และทุกสถานที่รอบตัว เนื่องจากยุงลายเป็นแมลงที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงมีพื้นที่น้ำขังก็สามารถขยายพันธุ์ได้ในทันที

นอกจากนี้ ยุงลายมักอาศัยอยู่ตามพื้นที่มืด อับชื้น ทั้งยังมีขนาดเล็กและมีสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการสังเกต ซึ่งหลายคนเองก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าโดยยุงลายกัด

เป็นไข้เลือดออกรอบสอง อันตรายจริงไหม?

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ยุงลายตัวเมียเป็นพาหะ โดยเชื้อไวรัสเดงกีที่ได้รับมาจากบุคคลอื่นจะฟักตัวอยู่ในต่อมน้ำลายและกระเพาะของยุง ซึ่งหากใครโดนยุงที่มีเชื้อไวรัสกัดเข้าก็จะมีโอกาสเป็นไข้เลือดออกได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว หากรักษาไข้เลือดออกจนหาย ร่างกายมักจะสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานเชื้อไวรัสได้ แต่หากกลับมาเป็นซ้ำสอง โรคไข้เลือดออกก็มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ได้รับมาใหม่จะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะทำลายภูมิคุ้มกันเข้ามาได้

ป้องกันไข้เลือดออกได้อย่างไร?

พื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก คือ พื้นที่ที่มียุงลาย ดังนั้น ทุกคนจึงควรทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้านและแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น กำจัดแหล่งน้ำขัง ทั้งภายในและนอกบริเวณที่อยู่อาศัยทั้งหมด

หากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มาพ่นควัน หรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างถูกต้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และป้องกันไม่ให้บ้านของคุณกลายเป็นพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก

นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกจำนวน 3 เข็มก็สามารถลดการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้มากถึง 90% ซึ่งทุกคนสามารถติดต่อตรวจเลือดกับแพทย์และวางแผนฉีดวัคซีนที่เหมาะสมต่อไป

KnowDengue_element_2