การรักษา

การรักษาโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี เป็นโรคระบาดหนักในฤดูฝน นอกจากรู้ทันอาการแล้ว การมีวิธีรักษาไข้เลือดออกที่เหมาะสม จะช่วยให้อาการหายได้เร็วขึ้น

ไข้เลือดออก คืออะไร?
โรคฉี่หนูเป็นโรคที่มากับหน้าฝน
โรคฉี่หนูเป็นโรคที่มากับหน้าฝน