ไข้เลือดออก คืออะไร?

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการน้ำมูกไหลหรืออาการไอ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยไวรัสจะแพร่ระบาดจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด เราสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกได้โดยหลีกเลี่ยงการยุงกัด1 การติดเชื้อไข้เลือดออกส่วนใหญ่ไม่รุนแรง ซึ่งหลายคนไม่แสดงอาการ

แต่หากมีอาการ โดยทั่วไปอาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ มีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ไข้อาจสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส และไข้จะสูงลอยอยู่ 2-7 วัน ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย บางรายอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย และผื่นบริเวณต่างๆของร่างกาย บางรายอาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับโรคไข้เลือดออก แต่เราสามารถรักษาตามอาการจนกว่าจะหายจากการติดเชื้อ

จากสถิติพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกๆ 100 คน จะมี 1 หรือ 2 คน ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกแบบรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิต2 เรียกว่า ไข้เลือดออกรุนแรง ซึ่งไข้เลือดออกแพร่ระบาดกว่า 100 ประเทศและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก3 ไข้เลือดออกมักแพร่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยนักท่องเที่ยวหรือประชากรที่มีการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างพื้นที่ที่มียุงติดเชื้ออาศัยอยู่มากัด แล้วนำเชื้อติดตัวไปป่วยและแพร่โรคต่อในพื้นที่อื่น โดยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากไข้เลือดออกแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่

 

VV-MEDMAT-74975: SEP 2022