สร้างบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก

ยุงที่แพร่เชื้อไข้เลือดออกมักอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่และชนบท ยุงจะแพร่พันธุ์ในทุกที่ที่มีน้ำขัง เช่น ถังน้ำ กระถางต้นไม้ ยางรถยนต์ หรือชามอาหารสัตว์ และแจกันดอกไม้ การใส่ใจสภาพแวดล้อมของบ้านสามารถช่วยปกป้องท่านและครอบครัวจากการติดเชื้อไข้เลือดออก

วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันการถูกยุงกัด ได้แก่:1

  • ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำ เทน้ำทิ้ง และทำความสะอาดภาชนะทุกสัปดาห์
  • ล้างหรือกำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ชามอาหารสัตว์ แจกัน และถังน้ำ
  • ติดมุ้งลวดบริเวณหน้าต่างและประตูบ้าน
  • ใช้สารไล่แมลง ยาจุดกันยุง และเครื่องผลิตไอระเหยไล่ยุง และสารกำจัดแมลงในบ้านของท่าน
  • กำจัดขยะ

 

อย่าลืมว่ายุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกจะออกหากินในเวลากลางวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเช้าตรู่และก่อนพลบค่ำ2 ดังนั้นเราควรปกป้องบ้านทั้งตอนกลางวันและกลางคืน

 

VV-MEDMAT-74984: SEP 2022