ท่านติดเชื้อได้อย่างไร

ไข้เลือดออก แพร่จากคนสู่คนผ่านการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด ยุงลายที่นำโรคไข้เลือดออกได้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะหลัก และยุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นพาหะรอง1 ยุงกัดเพื่อดูดเลือดของเราเป็นอาหาร โดยยุงนำเลือดมาสร้างไข่ ยุงลาย มักออกหากินในเวลากลางวัน และมักเป็นช่วงเช้าตรู่หรือช่วงก่อนพระอาทิตย์ตก พวกมันอาศัยอยู่ทั้งสถานที่ในร่มและกลางแจ้ง

เมื่อยุงกัดผู้ที่ติดเชื้อไข้เลือดออก ไวรัสเดงกี จะเข้าไปเจริญอยู่ในเซลล์ผนังกระเพาะของยุง เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ช่วงนี้เรียกว่า "ระยะฟักตัวในยุง" ซึ่งใช้เวลาประมาณ 8-12 วัน จากนั้นเชื้อที่เจริญดีแล้วจะออกมาจากเซลล์ผนังกระเพาะ เดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายพร้อมที่จะแพร่เข้าสู่คนที่ถูกยุงตัวนี้กัดในครั้งต่อไป น้ำลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีจะทำให้เราติดเชื้อไข้เลือดออก2

ไข้เลือดออกสามารถแพร่เชื้อโดยวิธีอื่นได้เช่นกัน มีหลักฐานว่าหญิงที่ตั้งครรภ์สามารถส่งผ่านเชื้อไปยังทารกในระหว่างที่ตั้งครรภ์หรือระหว่างคลอดได้ ไข้เลือดออกอาจแพร่กระจายโดยการถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ แต่พบได้น้อยมาก3 การติดเชื้อไข้เลือดออกส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการถูกยุงกัด ดังนั้น การหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด จึงเป็นสิ่งสำคัญ4 ที่จะลดการติดเชื้อ หากท่านกังวลว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก ควรปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


VV-MEDMAT-74977: SEP 2022