แนวทางการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ยุงเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลก โดยคร่าชีวิตคนนับล้านต่อปี1 โดยยุงตัวเมียต้องดูดเลือดเพื่อผลิตไข่ ยุงจะดูดเลือดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด รวมทั้งมนุษย์ และใช้ปากซึ่งเป็นเสมือนเข็มเจาะเข้าไปยังบริเวณผิวหนังของท่าน

เมื่อยุงกัด มันจะพ่นน้ำลายเข้าสู่ผิวหนัง ซึ่งน้ำลายของยุงจะทำให้เกิดผื่นคัน และยังสามารถแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น มาลาเรีย, ไข้เหลือง, ไข้ซิกา, โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ และโรคไข้เลือดออก2

ยุงมักวางไข่บนผิวน้ำที่นิ่ง ไข่จะฟักออกเป็นลูกน้ำที่กินพืชและสัตว์เล็ก ๆ ในน้ำ เช่นเดียวกับหนอนผีเสื้อที่กลายเป็นผีเสื้อ ลูกน้ำจะสร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวกลายเป็นตัวโม่ง ซึ่งจะฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัยของยุงซึ่งมีปีกบินได้3 มียุงถึง 3,500 ชนิดที่แตกต่างกัน แต่มี 3 ชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต4

  • ยุงลาย (Aedes) พบได้ในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น และเป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง, ไข้ซิกา, โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ และโรคไข้เลือดออก
  • ยุงก้นปล่อง (Anopheles) พบในแอฟริกาและเป็นที่ทราบดีว่าเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย
  • ยุงบ้าน หรือยุงรำคาญ (Culex) พบได้ทั่วโลก ยกเว้นในเขตอบอุ่น และเป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ, โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ และโรคเท้าช้าง

ยุงลายสายพันธุ์หลักที่แพร่เชื้อไข้เลือดออก คือ Aedes aegypti ส่วนสายพันธุ์ Aedes albopictus สามารถแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกได้เช่นกัน และเริ่มแพร่กระจายเชื้อจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้นอื่น ๆ5

ยุงลาย Aedes aegypti อาศัยอยู่ใกล้ชุมชนและผสมพันธุ์ในภาชนะ เช่น ยางรถยนต์เก่าที่มีน้ำขัง กระถางต้นไม้ แจกัน มักหากินในเวลากลางวันและกัดดูดเลือดมากที่สุดในตอนเช้าและก่อนพระอาทิตย์ตกดิน6

 

VV-MEDMAT-74982: SEP 2022