คุณต้นหลิว เหตุการณ์ไม่คาดคิดจากการเป็นไข้เลือดออก